Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

παρέχεται από
Αυτό το ιστολόγιο
Αυτό το ιστολόγιο
 
 
 
 

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ


ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων υπάγεται πλέον το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες τους, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Προεδρικό Διάταγμα που κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) .
Σημειώνεται ότι αφού είχε κατατεθεί στο ΣτΕ το σχέδιο ΠΔ στις 17 Σεπτεμβρίου 2010 διαβιβάστηκε στο δικαστήριο έγγραφο του πρωθυπουργού, το οποίο επέφερε αλλαγές στο αρχικό κείμενο του σχεδίου ΠΔ.

Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση του ΣτΕ με τις αλλαγές, που επήλθαν στο ΠΔ από το έγγραφο του πρωθυπουργού το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες υπάγονται στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων.
Με το αρχικό διάταγμα το Λιμενικό Σώμα υπαγόταν μεν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά οι αρμοδιότητές του ήταν μοιρασμένες μεταξύ υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη.