Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Με εισήγηση Α. Μπρεδήμα πέρασε γνωμοδότηση για ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών - TheSeaNation.gr