Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Γραφείο Σταδιοδρομίας ΑΕΝ

Τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το γραφείο Σταδιοδρομίας με σκοπό τη διευκόλυνση ναυτολόγησης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού(Α.Ε.Ν) ωστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τα απαιτούμενα Εκπαιδευτικά ταξίδια. Ακολουθήστε τον συνδεσμο http://hmcouat.hcg.gr/ και αξιολογήστε αυτη την προσπάθεια .