Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αποφασίσετε να ενταχθείτε στην Εμπορική Ναυτιλία)

 Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://youtu.be/tdMYEKwxTyo

 
 
<