Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ

Σε αδιέξοδο έχει οδηγηθεί η κατάσταση στη Ναυτική Εκπαίδευση. To σύνολο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) υπολειτουργούν.

Τρία σχεδόν χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου 3450/06 για την περίφημη αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα αλλά αντίθετα η εφαρμογή του δημιούργησε πολύ περισσότερα.

Οι ναυτικές σπουδές υποβαθμίζονται, ενώ η εμπορική ναυτιλία αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Σειρά αντικινήτρων διώχνουν μεγάλη μερίδα των σπουδαστών πρώτα από τις ΑΕN και στη συνέχεια από τα πλοία σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό.

Tα τελευταία έξι χρόνια έχει αποχωρήσει από τις ΑΕΝ το 40% του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα εκπαιδευτικοί ναυτικών μαθημάτων. Προς αντικατάστασή τους δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη. Προεκλογικά, τον Αύγουστο του 2007, προκηρύχθηκαν για πρόσληψη 35 θέσεις. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη.

Οι ΑΕΝ λειτουργούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία με έκτακτο προσωπικό. Για πρώτη φορά οι ΑΕΝ αντιμετωπίζονται ως σημαίες ευκαιρίας. Τούτο λόγω των υψηλών προσόντων που ο νόμος απαιτεί, ενώ ταυτόχρονα η ωριαία αντιμισθία (ωρομίσθιο) είναι πολύ χαμηλή έχοντας μείνει στα επίπεδα του 2002. Αύξηση της τάξεως του 4% σε διάστημα έξι ετών δεν συνάδει ούτε με την περίφημη κατ’ έτος εισοδηματική πολιτική.

Η μη προσέλευση έμπειρων αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού ως καθηγητών ναυτικών μαθημάτων, αναγκάζει συνάδελφους μας ναυτικούς να διδάσκουν έως και 36 ώρες την εβδομάδα, όταν ο νόμος ορίζει ως μέγιστο όριο τις 16 ώρες.

Στις Α.Ε.Ν υπάρχουν ήδη δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών, με ίδιες υποχρεώσεις και διαφορετικούς βασικούς μισθούς. Οι εντάξεις του υπηρετούντος προσωπικού έγιναν μετά από δύο χρόνια με πολλές παρατυπίες στην διαδικασία και τελικά θα κριθούν στα δικαστήρια.

Οι προμήθειες εργαστηριακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού στηρίζεται πλέον στις δωρεές που γίνονται από ναυτιλιακές εταιρείες. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε μέρα που περνάει είναι και σε χειρότερη κατάσταση.

Στο κτίριο όπου λειτουργεί το ΚΕΣΕΝ αίθουσες έχουν κριθεί επικίνδυνες και έχει απαγορευθεί η χρήση τους. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αποκατασταθούν οι ζημιές και πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του κτιρίου στο σύνολό του.

Είναι χαρακτηριστικό της εγκατάλειψης των σχολών το γεγονός ότι κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος, που έχει αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2008, μόλις προσφάτως εμφανίσθηκαν συνεργεία καθαρισμού. Οι σπουδαστές απείχαν των μαθημάτων τους διαμαρτυρόμενοι γιατί η βρώμα, τα σκουπίδια και οι ακαθαρσίες είχαν κατακλύσει τις σχολές.

Παρά το γεγονός ότι η ένωσή μας, δια των εκπροσώπων της και μετά από την ψήφιση του νόμου 3450/06, επανειλημμένα έχει θέσει τα προβλήματα γραπτά και προφορικά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κωφεύει.

Στη μοναδική, τα τελευταία χρόνια, συνάντηση μας, με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΕΝΑΝΠ στις 21/11/2008 δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις, για επίλυση κάποιων άμεσων αιτημάτων μας. Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπήρξε καμία εξέλιξη και παρά το αίτημα μας για νέα συνάντηση με τον Υπουργό και με το Γενικό Γραμματέα δεν υπήρξε, ακόμη ανταπόκριση.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΕΝΑΝΠ περιορίζεται σε υποσχέσεις ή εθιμοτυπικές επισκέψεις, αλλά δεν μπαίνει ποτέ στην ουσία των προβλημάτων, δεν προωθεί λύσεις, δεν ασχολείται με την ναυτική εκπαίδευση.

Επειδή η κατάσταση στις ΑΕΝ και τα ΚΕΣΕΝ και τις ΔΣΣΠΜ κάθε μέρα που περνάει επιδεινώνεται, επειδή η εγκατάλειψη της ναυτικής εκπαίδευσης δεν έχει προηγούμενο, επειδή ο εμπαιγμός προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό μόνιμο και έκτακτο συνεχίζεται, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υλοποιώντας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών αποφάσισε την προκήρυξη απεργιακών και άλλων κινητοποιήσεων στην περίοδο της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου για τις ΑΕΝ και τα ΚΕΣΕΝ. με κύρια αιτήματα:

1. Άμεση τροποποίηση του νόμου 3450/06 στην κατεύθυνση της πραγματικής αναβάθμισης των σχολών, ιδιαίτερα των διατάξεων για την ένταξη των μονίμων καθηγητών αλλά και την πρόσληψη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με μηνιαία αντιμισθία.

2. Αύξηση της ωριαίας αντιμισθίας για κάλυψη τουλάχιστον της εισοδηματικής πολιτικής των τελευταίων ετών.

3. Πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων σε όλες τις σχολές ναυτικής εκπαίδευσης κατάρτισης και επιμόρφωσης με συνυπολογισμό της ευδόκιμης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των εκτάκτων συναδέλφων.

4. Σύνταξη και εφαρμογή σύγχρονου πλαισίου δομής και λειτουργίας των ΚΕΣΕΝ και ΔΣΣΠΜ .

Οι κινητοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν

1. Μη κατάθεση κάθε μορφής βαθμολογίας στις Γραμματείες των Σχολών των ΑΕΝ.

2. Πραγματοποίηση 48ωρων επαναλαμβανόμενων απεργιών κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2009, σε ημερομηνίες που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Καλούμε τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για μία ακόμη φορά, σε διάλογο και επίλυση των προβλημάτων .

Καλούμε σε διάλογο τον συνυπεύθυνο Υπουργό Εθνικής Παιδείας.

Καλούμε σε διάλογο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Ενημερώνουμε τον Πρωθυπουργό, τα πολιτικά κόμματα, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τους σπουδαστές και σπουδάστριές μας, τη νεολαία και το λαό μας:

Η Ναυτική Εκπαίδευση αποναυτοποιείται.

Η Ναυτική Εκπαίδευση βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία υπονομεύεται.

1 σχόλιο: