Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΝΕΚΕ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΑΕΝ) ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΟΧΙ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ