Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Π.Δ.141-2014

Νομοθετική ρύθμιση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας ανοίγει την πόρτα στην ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση μέσω της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των  ΝΕΚΕ που ακόμα δεν εχουν ιδρυθεί!

Ένα πάγιο αίτημα των φορέων της Ναυτιλιακής Κοινότητας περί της προσαρμογής των προϋποθέσεων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υλοποιείται, κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Το νέο Προεδρικό Διάταγμα αντικαθιστά, 16 χρόνια μετά, το Προεδρικό Διάταγμα 243/98 επικαιροποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο στις απαιτήσεις των πλοιοκτητών.
Συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 141/ 2014 με τίτλο «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα  υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998» καθορίζει ότι η θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου και κατηγορίας, η οποία πραγματοποιείται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ προσμετράται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ και καταβληθουν βέβαια οι αντίστοιχες εισφορές. Ως βασική προϋπόθεση, παράλληλα, θέτει τα πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας ή το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ συγχρόνως, στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, επικαιροποιούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.). 
Επιπλέον, με το Προεδρικό Διάταγμα 141/ 2014, μεταξύ άλλων, καθιερώνονται: 
- Δύο νέες ειδικότητες α) Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού και β) Ηλεκτροτεχνιτών, ενώ προβλέπονται επαρκείς μεταβατικές διατάξεις για τους υπάρχοντες Ηλεκτρολόγους Ε.Ν.
- Δύο νέες ειδικότητες α) Ειδικευμένου ναυτικού καταστρώματος και β) Ειδικευμένου ναυτικού μηχανής (ενσωματώνονται στα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας κατώτερου προσωπικού καταστρώματος  - μηχανής αντιστοίχως). 
- Η ανά πενταετία θεώρηση των πιστοποιητικών Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.).
- Νέος τύπος πιστοποιητικών ασφάλειας δεξαμενοπλοίων και επιβατηγών πλοίων. 
- Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Γ΄ τάξης Ε.Ν. (μη προαγωγικοί), εντός εξαετίας, μπορούν να προαχθούν σε Πλοιάρχους και  Μηχανικούς Β΄ τάξης Ε.Ν.
- Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Β΄ τάξης Ε.Ν. (προέλευσης Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού - ΛΕΝ), εντός εξαετίας, μπορούν να προαχθούν σε Πλοιάρχους και Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν.
Κεντρικό στόχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αποτελεί  η παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μελλοντικούς αποφοίτους της ιδιωτικής  ναυτικής εκπαίδευσης (ΝΕΚΕ), με αποτέλεσμα τη μαζική "παραγωγή" αμφιβόλου προέλευσης και εκπαίδευσης αξιωματικών εμπορικού ναυτικού που θα οδηγήσει τους  'Ελληνες ναυτικούς στην ανεργία και θα εχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δηλαδή τη συρρίκνωση των αποδοχών τους ώστε τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών να αυξηθούν ακόμα περισσότερο εις βάρος της ασφάλειας και των εργαζομένων.
Οι συνέπειες αυτου του εγχειρήματος δεν θα αργήσουν να φανούν.
Για αλλη μια φορά η πολιτικη ηγεσία αντι να επενδύσει στην ποιοτική εκπαίδευση, επενδύει στη μαζική και υποβαθμισμένη εκπαίδευση ώστε να ικανοποιηθούν οι ημέτεροι.
Ας την κρίνουν οι νέοι της πατρίδας μας και ας πάρουν επιτέλους το μελλον στα χέρια τους .