Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.......ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το 2006 η Ναυτική Εκπαίδευση "Αναβαθμίζεται" ξανά δηλαδή οι απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού μετά την εφαρμογή του νόμου 3450/2006 αποκτούν πυχιο ισότιμο με το πτυχίο των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι εάν και εφόσον ,μετά απο δέκα τουλάχιστον χρόνια θαλάσσια υπηρεσία και επιτυχή μετεκπαίδευση στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν ,αποκτήσουν  το δίπλωμα του  Πλοιάρχου Α'  Ε.Ν ή Μηχανικού Α' Ε.Ν , ενώ πριν την αναβάθμιση το πτυχίο τους ήταν ισότιμο με πτυχίο τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ι και είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Αυτή είναι αναβάθμιση!'Ετσι οι απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτίκου (Α.Ε.Ν) είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν στα πλοία δέκα χρόνια για να αποκτήσουν τη δυνατότητα που είχαν πριν την "αναβάθμιση "  με την αποφοιτηση τους απο τις Α.Ε.Ν.Επίσης ο νόμος 3450 απαιτεί οι καθηγητές Ναυτικών Μαθημάτων να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αλλά πώς θα τον αποκτήσουν οι αποφοιτοι των Α.Ε.Ν αφου δεν γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά πτογράμματα Ελληνικών Πανεπιστημίων διότι δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης;
Όταν λάβουν το επαγγελματικό πιστοποιητικό του  Πλοιάρχου Α' Ε.Ν ή Μηχανιού Α' Ε.Ν στήν ηλικία των 35-40 ετών και ήδη έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία και αμοίβονται με μισθούς που δεν λαμβάνουν ούτε Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων και μεγάλων Εταιρειών , τι λόγο έχουν να εγκαταλείψουν την επιτυχημένη καριέρα τους και έχοντας πια παραδόξως επαγγελματικό τίτλο ισότιμο με τίλο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι) να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό τίτλο  μετά απο τόσα χρόνια για να εργασθούν ως καθηγητές στη Ναυτική Εκπαίδευση (Α.Ε.Ν) αμοιβόμενοι με το ένα πέμπτο των τρεχουσών απολαβών τους ; 'Ετσι η προσέλευση έμπειρων στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού στις προκηρύξεις για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ναυτικών Μαθημάτων είναι σχεδόν ανύπαρκτη και η πολύτιμη εμπειρία τους χάνεται ,με αποτέλεσμα οι "εργοδότες" πλοιοκτήτες να θεωρούν τα νέα υποψήφια στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας ανεπαρκή.Επίσης ο καθυστερημένος έως ανύπαρκτος εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών έχουν οδηγήσει τη Ναυτική Εκπαίδευση στην απαξίωση.
Ελπίζω η "νέα αναβάθμιση" να διευρύνει τίς επιλογές  των σπουδαστών ,να εκσυγχρονίσει τις υλικοτεχνικές υποδομές ,να προσελκύσει  έμπειρα στελέχη στη Ναυτική Εκπαίδευση και  να ακολουθέι ή καλύτερα να προηγείται των τεχνολογικών εξελίξεων. Κι όπως είναι γνωστό ,και υπο τις παρούσες οικονομικές συνθήκες ακόμα περισσότερο , η  ελπίδα πεθαίνει τελευταία......
Είδομεν....