Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΕΝ/Α/Μ

AΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                          Ασπρόπυργος 23 - 06 – 2014
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
                                      
Ε Ξ Ε T Α Σ T Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ    Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ   2 0 1 4
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ξ Ε T Α Σ Ε Ω Ν
Ημερομηνία Ωρα Μάθημα Εξαμηνο
Παρασκευή 09.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική  Γ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
27-Ιουν Ναυπηγία - Ναυτιλιακές Γνώσεις - Ναυτική Τέχνη Α 
11.30 Καύσιμα - Λιπαντικά  ΣΤ 
14.00 Ναυπηγία Β
Δευτέρα 09.00 Ηλεκτρικές Μηχανές Β 
30-Ιουν 11.30 Μηχανική Ρευστών  Δ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
14.00 Στοιχεία Μηχανών Ε
Τρίτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  Δ 
1-Ιουλ 11.30 Αντοχή Υλικών Γ 
14.00 Μηχανική Ρευστών Ε
Τετάρτη 09.00 Ατμοστρόβιλοι Δ 
2-Ιουλ 11.30 Χημεία  Α
14.00 Ατμοπαραγωγοί  ΣΤ 
Πέμπτη 09.00 Φυσική Γ 
3-Ιουλ 11.30 Πληροφορική Α + Δ (Θεωρία+Εργ.) Α + Δ
14.00 Φυσική Α 
Ηλεκτρονικά  Β
Παρασκευή 09.00 Μηχανολογικό Σχέδιο   Γ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
ΜΕΚ  Ε
4-Ιουλ 11.30 Ανθρώπινες Σχέσεις Δ 
14.00 Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις   ΣΤ 
Δευτέρα 09.00 Μηχανολογικό Σχέδιο  Α
11.30 ΜΕΚ  Γ
7-Ιουλ 14.00 Ηλεκτρικές Μηχανές ΣΤ 
Τρίτη 09.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική  Γ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
8-Ιουλ 11.30 Μηχανολογικό Σχέδιο   Γ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
14.00 Μηχανική Ρευστών  Δ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
Τετάρτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  ΣΤ 
9-Ιουλ 11.30 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Γ 
14.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ε
Πέμπτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  Ε 
Ναυτικά Αγγλικά  Γ 
11.30 Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων ΣΤ 
10-Ιουλ Ασκήσεις Τεχν. Μηχαν. (Μεταφέροντες) ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
14.00 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Α 
Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο -Αυτοματισμοί πλοίων Ε 
Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων Β
Παρασκευή 09.00 Ηλεκτροτεχνία Α
Ναυτικό Δίκαιο - Ασφάλεια Ε 
11-Ιουλ Ναυτικά Αγγλικά  Β
11.30 Μεταλλογνωσία Ε 
Ναυτικές Μηχανές Α
Ναυτικές Μηχανές Β
Ναυτικά Αγγλικά  Α